Servisiranje Poljoprivredne Mehanizacije  • Kao ovlašteni serviser IMT Agromehanika Boljevac vršimo     popravke u garantnom roku

  • Vršimo popravku i remont: Rotacionih kosačica, Bočnih kosačica, Zadnjih kosačica, Supljača sena, Parača, Setvospremača, i ostale poljoprivredne mehanizacije IMT Agromahanike Boljevac i IMT FOP Novi Bečej.


  • Vršimo prodaju rezervnih delova za poljoprivrednu mehanizaciju IMT Agromahanike Boljevac i IMT FOP Novi Bečej.  • Promix Servis d.o.o.
    Serbia, 23300 Kikinda
    Mikronaselje Blok-A, Lamela-1
    Tel/Fax +381 (230) 424-239; Mobile +381 (63) 104-2844