AGRI EURO s.r.l. (CABE®) - Italija 1. MALČERI i ŠREDERI: Za održavanje voćnjaka, vinograda, maslinjaka, šibljaka, šikara,... (za grane od 10cm)
  PDF Katalog


 2. KOSAČICE, MALČERI i ŠREDERI: Za održavanje bankina - ivičnjaka puteva
  PDF Katalog


 3. ROTACIONE KOSAČICE (Podesive širine zahvata) - za održavanje voćnjaka, sportskih terena, parkova, aerodroma, travnjaka,...
  PDF Katalog


 4. SITNILICE BILJNIH OSTATAKA (TARUPI) - Za usitnjavanje kukurozovine, žitne, sojine i ostale slame,...
  PDF Katalog


 5. SITNILICE za održavanje travnjaka, golf terena, vinograda, kao i čišćenje grmlja, šibljaka i šikara (za grane do 5cm)
  PDF Katalog


 6. HIDRAULIČNE ROTACIONE GRABULJE (SWEEPER) za održavanje voćnjaka i vinograda
  PDF Katolog


Promix Servis d.o.o.
Serbia, 23300 Kikinda
Mikronaselje Blok-A, Lamela-1
Tel/Fax +381 (230) 424-239; Mobile +381 (63) 104-2844