IMT FOP - Novi BecejSetvospremači
Germinatori
Parači
Tileri
Raoni plugovi
Pneumatske sejalice
Traktorski pribor


Promix Servis d.o.o.
Serbia, 23300 Kikinda
Mikronaselje Blok-A, Lamela-1
Tel/Fax +381-230-42-42-39; Mobile +381-63-104-28-44
Setvospremac (1,5m; 2,1m; 2,1m D, 2,5m; 2,5m D; 2,9m; 2,9m D, 3,3m; 3,3m D; 3,7m; 3,7m H; 4,1m; 4,1m H; 4,5m H; 4,9m; 5,3m; 5,7m; 6,1m)

Setvospremač - vučeni (7m; 8m; 9,6m)

Setvispremač - nošeni (7m; 8m)

Setvospremač - vučeno-nošeni(7m; 8m)

Germinator (3,2m; 4m; 5m; 6m; 7m)
Parač klasičan - 2 reda/ 2 reda D

Parač klasičan - 4 reda/ 4 reda D

Parač klasičan - 6 reda/ 6 reda D

Parač klasičan - 8 reda/ 8 reda D

Parač sa "S" oprugama - 2 reda/ 4 reda/ 2 redova

Tiler 1,1-1,9m

Tiler 7/ 9/ 11 motičica

Tiler 7/ 9/ 11 motičica sa sitnilicom

Plug 2x35/ 3x35/ 4x35

Plug 2x35/ 3x35 sa točkom

Plug 2x25

Točak za podešavanje

Podrivač
Rotor 2/ 4/ 5/ 6/ 7 polja

Motičica 105mm

Kopljasta motičica

Ležaj komplet
Automatska kuka za 539, 542, 549, 560, 577

Automatska kuka za TAFE-35 DI i 42 DI

Podešljiva poteznica za 539, 542, 560, 577

Uredjaj za vuču za 539, 542, 549, TAFE-35 DI i 42 DI

Stabilizatorski lanac za 539, 542, TAFE-35 DI i 42 DI

Adaptaciona ploča za 539, 542, 560, 577

Remenica za 539, 542, TAFE-35 DI i 42 DI

Automatska poteznica za 539, 542, 549, 560, 577

Topling kategorije 1 (539)

Topling kategorije 2 (560)