Promix Servis d.o.o.Direktor:
Mr. Dušan Anđelić, dip. ing.
mob: (063) 104-28-44
Predstavništvo u Kikindi:
Mikronaselje Blok A L 1/1
23300 Kikinda, Srbija
tel/fax: (0230) 42-42-39
Predstavništvo u Novom Sadu:
Kosancic Ivana 16
21000 Novi Sad, Srbija tel/fax:
Radionica za opravke i obradu metala:
Partizanska 41
23300 Kikinda, Srbija
tel: (0230) 43-28-97

E-mail:

promix@promixservis.co.yu

Promix Servis d.o.o.
Serbia, 23300 Kikinda
Mikronaselje Blok-A, Lamela-1
Tel/Fax +381-230-42-42-39; Mobile +381-63-104-28-44
Ime:

E-mail:
Poruka: